Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Biskupija

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „BISKUPIJA“ kojom gospodari šumarija Knin. Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za period važenja od 01.01.2022.–31.12.2031.godine.

Javni uvid može se obaviti od 13. svibnja do 13. lipnja u prostorijama šumarije Knin; ulica kralja Tomislava 32, Knin radnim danom od 8 – 10 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 13. lipnja 2022. godine u 10.00 sati u prostorijama šumarije Knin.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprava šuma Podružnica Split; Odjel za uređivanje šuma; Kralja Zvonimira 35 Split.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi