Skip links

Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarske jedinice Dubovica i Topolovac

Uprava šuma podružnica Nova Gradiška, obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarske jedinice ″Dubovica″ i „Topolovac“ kojima gospodari Šumarija Lipovac, UŠP Vinkovci.

Navedeni šumskogospodarski planovi izrađeni su za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2031. godine.

Javni uvid u prijedloge Programa gospodarenja može se obaviti od 14. svibnja 2022. do 14. lipnja 2022. godine u prostorijama Šumarije Lipovac, Matije Gupca 5, Lipovac radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati do 15. lipnja 2022. godine na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška.

Javno izlaganje za prijedloge Programa gospodarenja održat će se dana 15. lipnja 2022. godine u prostorijama Šumarije Lipovac Matije Gupca 5, Lipovac za gospodarsku jedinicu ″Dubovica″ u 10:00 sati, za gospodarsku jedinicu ″Topolovac″ u 11:00 sati.

Javni uvidi