Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga programa gospodarenja i planom upravljanja područjem ekološke mreže za GJ Sjeverni Dilj Pleternički

Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „SJEVERNI DILJ PLETERNIČKI“, šumarije Pleternica izrađen je za period važenja od 01.01.2022. do 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti od 18.05. do 15.06.2022. godine u prostorijama UŠP Požega, Odjel za uređivanje šuma Požega, (Milke Trnine 2, Požega) svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Javno izlaganje održat će se 20.06.2022. u 9:00 sati u zgradi šumarije Pleternica, Vinogradska ulica 1, Pleternica.

Primjedbe i prijedloge u pisanom obliku mogu se dostaviti najkasnije do 15.06.2022. god. na adresu „Hrvatske šume“ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Požega, Odjel za uređivanje šuma, Milke Trnine 2, 34000 Požega, ili na e-mail: pozega@hrsume.hr

Javni uvidi