Skip links
Delegacija Slovačkih šuma u posjetu Hrvatskim šumama

Delegacija Slovačkih šuma u posjetu Hrvatskim šumama

U razdoblju od 23. do 26. svibnja 2022. g. Hrvatske šume bile su domaćin delegaciji Slovačkih šuma, na čelu koje su bili Ing. Dušan LAŠÁK, financijski direktor i Mgr. Michal DEMÁK, komercijalni direktor.

Stručni program započeo je posjetom Upravi šuma Vinkovci, gdje su obišli sjemensku plantažu hrasta lužnjaka i Posebni rezervat šumske vegetacije Lože, gdje im je objašnjen i prikazan princip prirodne obnove hrastovih šuma.

U upravi šuma podružnica Osijek slovački šumari posjetili su projektno područje projekta financiranog iz fondova EU, Naturavita.

Posljednja točka posjeta bila je u UŠP Sisak, odnosno LK Brezovica, gdje su ih dočekali predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, direktor Sektora za šumarstvo Krešimir Žagar, direktor Sektora zelene energije i projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte Mario Klobučar, voditelj UŠP Sisak Vlatko Petrović i ostale kolege.

Predsjednik Uprave održao je prezentaciju o stanju i perspektivama državnih šuma u Republici Hrvatskoj, dok je rukovoditelj Službe za EU projekte Blaž Štefanek prezentirao uspješnost Hrvatskih šuma d.o.o. u pripremi i provođenju EU projekata. Gosti su napustili Hrvatsku iznimno zadovoljni i impresionirani viđenim.

Delegacija Slovačkih šuma u posjetu Hrvatskim šumama
Delegacija Slovačkih šuma u posjetu Hrvatskim šumama
Delegacija Slovačkih šuma u posjetu Hrvatskim šumama