Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Miljevački plato

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da su izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu “Miljevački plato” kojom gospodari Šumarija Drniš.

Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za period važenja od 01.01.2022. – 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti od 27. svibnja do 27. lipnja 2022. u prostorijama Šumarije Drniš, 142. brigade 37, Drniš radnim danom od 8 – 13 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 27. lipnja 2022. godine u  10:00 sati u prostorijama Šumarije Drniš.

Javni uvidi