Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kozica

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Kozica“ kojom gospodari Šumarija Vrgorac. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2022. – 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti od 1. lipnja.2022. do 1. srpnja. 2022. u prostorijama  šumarije Vrgorac, 3. bojne 156. br. HV 8., 21276 Vrgorac, radnim danom od 11:00-14:00 sati.

Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 01. srpnja 2022. godine u 09:00 sati u prostorijama šumarije Vrgorac.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi