Skip links

Javni uvid za gospodarsku jedinicu Jamaričko brdo

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane, sukladno Zakonu o šumama, Zakonu o zaštiti prirode i FSC-standardu certifikacije šuma, da je u tijeku izrada Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Jamaričko brdo“, važnosti od 01.01.2022. do 31.12.2031. godine.

Javni uvid u prijedlog Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Jamaričko brdo“ može se izvršiti od petka 3. do 17. lipnja 2022.g., svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati u prostorijama Šumarije Lipovljani.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Lipovljani na adresi Trg hrvatskih branitelja 5, 44322 Lipovljani ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10000 Zagreb, odnosno e-mail: zagreb@hrsume.hr.

Javna rasprava po pozivu se planira održati u ponedjeljak, 20. lipnja 2022. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Šumarije Lipovljani.

Prijedlog će predstaviti djelatnici Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb.

Javni uvidi