Skip links

Javni uvid i izlaganje prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za g.j. Turanj, šumarije Biograd

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „TURANJ“ kojom gospodari šumarija Biograd.

Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za period važenja od 01.01.2022.–31.12.2031.godine.

Javni uvid se može izvršiti od 06. lipnja do 06. srpnja 2022. u prostorijama šumarije Biograd, Biokovska 10, Biograd na moru. Radnim danom od 8 – 10 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 06. srpnja 2022. godine u 10.00 sati u prostorijama šumarije Biograd.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi