Skip links

Javni uvid za gospodarsku jedinicu Zlatarske prigorske šume

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane, sukladno Zakonu o šumama, Zakonu o zaštiti prirode i FSC-standardu certifikacije šuma, da je u tijeku izrada Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Zlatarske prigorske šume“, važnosti od 01.01.2022. do 31.12.2031. godine.
Javni uvid u prijedlog Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Zlatarske prigorske šume“ može se izvršiti od petka 10. do 26. lipnja 2022.g., svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati u prostorijama Šumarije Zlatar.
Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Zlatar na adresi Zagrebačka ulica 6, 49250 Zlatar ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10000 Zagreb, odnosno e-mail: zagreb@hrsume.hr.
Javna rasprava po pozivu se planira održati u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Šumarije Zlatar. Prijedlog će predstaviti djelatnici Odjela za uređivanje šuma UŠP Zagreb.

Javni uvidi