Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Šibenik“ pod upravljanjem šumarije Vrgorac i šumarije Imotski

„Hrvatske šume“ d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Šibenik“ kojom gospodare Šumarija Vrgorac i manjim dijelom Šumarija Imotski.

Gospodarska jedinica „Šibenik“ nalazi se na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na području Grada Vrgorca, Općine Runovići i Općine Zagvozd.
Gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine: Dragljane, Kozica, Poljica Kozička, Rašćane, Slivno, Stilja i Zavojane.

Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 1.1.2022. do 31.12.2031. godine.

  • Javni uvid može se izvršiti od 13. lipnja do 1. srpnja 2022. godine u prostorijama Šumarije Vrgorac, ulica 3. bojne 156. br. HV,broj 8 u Vrgorcu, radnim danom od 11 do 14 sati.
  • Javno izlaganje za ovaj šumskogospodarski plan održat će se dana 1. srpnja 2022. godine u 10 sati u prostorijama Šumarije Vrgorac, ulica 3. bojne 156. br. HV, broj 8 u Vrgorcu.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu:

Hrvatske šume d.o.o.
Uprava šuma Podružnica Split,
Odjel za uređivanje šuma,
Kralja Zvonimira 35/2
21000 Split

Javni uvidi