Skip links
Ecomanager

Šumarska struka prepoznata je kao stručna i na višim razinama

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska je preuzela upravljanje ekološkom mrežom koja pokriva gotovo 37 % kopnene površine te 15 % morskog dobra. Upravljanje tim površinama integrirano je u područje Natura 2000 među kojima su i šume kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o. Kako bi se izbjeglo dvostruko planiranje upravljanja, sva načela zaštite biodiverziteta i staništa ugrađena su u nove programe gospodarenja.

Početkom srpnja u zagrebačkom hotelu Aristos održana je početna konferencija projekta Ecomanager, „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom“. Riječ je o projektu koji za svoj cilj ima implementaciju očuvanja područja značajna za vrste i stanišne tipove i područja očuvanja značajnih za ptice prema načelima ekološkog područja Natura 2000 u planove gospodarenja šumama i to za 167 gospodarskih jedinica na području cijele Hrvatske.

Aktivnost izrade šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom izravno doprinosi uspostavi mehanizama upravljanja područjima pod ekološkom mrežom Natura 2000 koji će na odgovarajući način pristupiti očuvanju vrsta i stanišnih tipova te očuvanju ptica.

Šumskogospodarski planovi izgrađeni u sklopu projekta Ecomanager sadržavat će sve elemente plana upravljanja ekološkom mrežom propisane Zakonom o zaštiti prirode u kojeg su ugrađene obveze iz Direktive o staništima i Direktive o pticama te će na taj način predstavljati sektorske Natura 2000 planove upravljanja za šumski dio Natura 2000 područja.

I kako je na samome početku konferencije istaknuo predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, planovi gospodarenja šumskim područjima u Hrvatskoj nisu ništa novo. Još od doba Marije Terezije šumama se gospodari prema strogim propisima. Preuzevši obveze europskih direktiva i njihovom implementacijom u šumskogospodarske planove i to EU novcem odalo se priznanje radnicima Hrvatskih šuma za njihovu stručnost i umješnost u obavljanju datog posla. Predsjednik je istaknuo kako je to još jedan dokaz da su zaposlenici Hrvatskih šuma najveća vrijednost poduzeća. Dodao je kako će zaposlenici Hrvatskih šuma imati koristi jer će proći dodatnu edukciju na područjima zaštite prirode što će za 161 zaposlenika te 35 edukatora imati veliko značenje u daljnjem radu.

Ecomanager
Ecomanager
Ecomanager
Ecomanager

S njim se složio i prof. dr. sc. Josip Margaletić prodekan za nastavu pri Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije koji je naglasio kako su svi prisutni šumarski kadrovi školovani na Šumarskom fakultetu te da nam predstoji borba za promociju struke. Dodao je kako danas uopće nije lako gospodariti šumskim ekosustavima koji spadaju među najkompleksnije na Zemlji, pogotovo u svjetlu klimatskih promjena ali isto tako mu je drago kako je prepoznata vrijednost i znanje šumarskih stručnjaka.

Ravnateljica Hrvatskog šumarskog instituta doc. dr. sc. Sanja Perić također se složila sa svime što su kolege prije nje izložili te je naglasila kako možemo biti ponosni jer su za ovako kvalitetna staništa i šume zaslužni kolege inženjeri iz cijele države koji su gospodarili prema unaprijed propisanim planovima gospodarenja. Također je istaknula kako osobno poznaje kolege iz projektnog tima Ecomanagera te da uopće ne sumnja u njihovu stručnost.

Renata Ojurović, ravnateljica Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede rekla je kako će rezultati projekta imati pozitivne posljedice za Republiku Hrvatsku kao što su uspješna borba protiv klimatskih promjena dok je Igor Kreitmeyer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja rekao kao na zelene politike više ne možemo gledati kao na dodatak već kao na jedino rješenje koje nam garantira opstanak te je pri tome upozorio na direktivu o zaštit 10 % kopnene površine. Čestitao je Hrvatskim šumama na prepoznavanju novih trendova i problematike te zahvalio na partnerskom odnosu i uvažavanju kakvo su imali tijekom rada na projektu.

Uslijedilo je predstavljanje projekta koji je prisutnima predstavio voditelj projekta Mile Radočaj gdje su prisutni mogli saznati kako je riječ o projektu ukupne vrijednosti 136.201.795kn od kojih EU sufinancira 90.578.528 kn. Projekt je započeo 1. siječnja 2018. godine a traje do 30. lipnja 2023. Aktivnosti koje su prepoznate u projektu su pripremne aktivnosti, jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja područjima ekološke mreže, izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom, upravljanje projektom te naravno, promidžba i vidljivost.
Zaposlenicima Hrvatskih šuma omogućit će se dodatna edukacija i to posebno u prepoznavanju ciljnih vrsta i stanišnih tipova koja su značajna za ekološku mrežu, monitoringu njihova stanja, prepoznavanju ugroženosti i razloga ugroženosti.

Blandina Randić Potkornjak iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prisutnima je kroz prezentaciju pojasnila pojmove zaštite prirode koje prepoznaje ekološka mreža Natura 2000 dok je za kraj Marko Radošević, samostalni stručni suradnik za izradu šumskogospodarskih planova održao prezentaciju kojom je prikazao načine izrade sadržaja ŠGP povezanih s ekološkom mrežom.