Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Donje Međimurje

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za Gospodarsku jedinicu Donje Međimurje (1.1.2022. – 31.12.2031.), a kojom gospodari Šumarija Čakovec, UŠP Koprivnica. Gospodarska jedinica Donje Međimurje nalazi se na prostoru Međimurske i Varaždinske županije.

Navedena gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine Belica, Čakovec, Čukovec, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Hraščan, Donji Vidovec, Držimurec, Ferketinec, Gardinovec, Goričan, Gornji Hraščan, Gornji Kraljevec, Hlapičina, Hodošan, Kotoriba, Križovec, Kuršanec, Mala Subotica, Mihovljan, Mursko Središće, Nedeliće, Oporovec, Orehovica, Palovec, Peklenica, Podbrest, Podturen, Prelog, Pušćine, Savska Ves, Sivica, Strahoninec, Strelec, Sveta Marija, Šandorovec, Štefanec, Totovec, Trnovec, Turčišće, Vratišinec, Hrženica, Mali Bukovec, Majerje, Sračinec, Šemovec, Varaždin, Varaždin II.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 14. srpnja 2022. godine do 17. kolovoza 2022. godine u prostorijama Šumarije Čakovec, A. Starčevića 57, Čakovec, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 29. kolovoza 2022. godine ponedjeljak) u prostorijama Šumarije Čakovec u 10,00 sati.

Javni uvidi