Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Dugačko brdo

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu DUGAČKO BRDO (2022. – 2031.), a kojom gospodari šumarija Koprivnica, UŠP Koprivnica.

Površina gospodarske jedinice DUGAČKO BRDO utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je 2104,16 ha. Gospodarska jedinica podijeljena je na 48 odjela i 174 odsjeka. Gospodarska jedinica teritorijalno se nalazi na području Koprivničko-Križevačke županije (tj. na području grada Koprivnice: 369,14 ha, općine Rasinje : 259,29 ha i općine Sokolovac: 1475,63 ha).

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 14. srpnja 2022. godine do 17. kolovoza 2022. godine u prostorijama šumarije Koprivnica, Močile 2, Koprivnica, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati. Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 1. rujna 2022. godine (četvrtak) u prostorijama šumarije Koprivnica, Močile 2, Koprivnica, u 9,00 sati.

Javni uvidi