Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Žegar

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu ŽEGAR (2022. – 2031.), a kojom gospodari šumarija Obrovac, UŠP Split.

Površina gospodarske jedinice ŽEGAR utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je 5350,25 ha. Gospodarska jedinica podijeljena je na 106 odjela i 137 odsjeka. Gospodarska jedinica teritorijalno se nalazi na području Zadarske županije (tj. na području grada Benkovca: 1032,53 ha i grada Obrovca 4317,72 ha).

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 15. srpnja 2022. godine do 17. kolovoza 2022. godine u prostorijama šumarije Obrovac, Zaton Obrovačku 6/BB, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 6. rujna 2022. godine (utorak) u prostorijama šumarije Obrovac, Zaton Obrovački 6/BB, u 11,00 sati.

Javni uvidi