Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Veprinačke šume

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Veprinačke šume (1.1.2022. – 31.12.2031.), a kojom gospodari šumarija Opatija – Matulji, UŠP Buzet.

Gospodarska jedinica Veprinačke šume nalazi se na prostoru Primorsko – goranske županije, na području grada Opatija. Navedena gospodarska jedinica zahvaća katastarske općine: Puharska i Vasanska.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 18. srpnja 2022. godine do 29. kolovoza 2022. godine u prostorijama šumarije Opatija – Matulji, Kružni put 3, Matulji, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 30. kolovoza 2022. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Opatija – Matulji, Kružni put 3 , Matulji, u 10,00 sati.

Javni uvidi