Skip links
FSC

Još jedna uspješna FSC® (FSC C015693) recertifikacija

Hrvatsku su sredinom srpnja posjetili auditori Soil Association Woodmarka koji su za potrebe recertificiranja proveli cijeli tjedan na području UŠP Osijek, UŠP Vinkovci te UŠP Nova Gradiška te još jednom zaključili kako se državnim šumama u Republici Hrvatskoj gospodari na stručan i održiv način.

Hrvatskim šumama istječe FSC® (FSC C015693) certifikat 16. listopada ove godine stoga je nužno bilo napraviti recertifikaciju koja će vrijediti u narednom periodu od 5 godina. Tim povodom, sredinom srpnja posjetili su nas auditori Soil Association Woodmarka koji su proveli tjedan dana na području UŠP Osijek, UŠP Vinkovci te UŠP Nova Gradiška gdje su obišli mnoge njima zanimljive lokacije te provjerili gospodari li se na tim područjima prema propisima Forest Stewardship Councila® (FSC C015693), međunarodnog tijela koje dodjeljuje certifikat s kojim se na svjetskoj razini dokazuje kvaliteta gospodarenja šumama.

Nakon opsežnih provjera svih 10 principa i brojnih kriterija FSC-a, auditori su ustanovili da se u Hrvatskim šumama gospodari u skladu s najstrožim međunarodnim standardima. O održanom auditu govorila je u završnom izlaganju održanom u Lovačkom domu Kondrić kod Đakova, glavna auditorica ovogodišnjeg audita Valerija Drury iz Velike Britanije.

– Sa zadovoljstvom mogu reći kako smo zatekli odlično stanje gospodarenih šuma te se oduševili s predanošću kojom se gospodari na svim površinama koje smo zatekli. Naša dužnost bila je provjeriti svih 10 principa FSC certifikata od kojih je 9 primjenjivo u Hrvatskoj dok se deseta koja se tiče domorodačkih zajednica ne primjenjuje u Hrvatskoj. Kako poduzeće gospodari velikim područjem, morali smo uzimati uzorke prema kojima potvrđujemo ili odbacujemo zaključke. Kontrolirajući navedena načela, nismo pronašli niti jednu grešku na čemu vam zahvaljujemo jer smo svjesni kako je potrebno mnogo znanja i truda da se zadovolje sva načela, – u svome zaključku je navela Drury.

Od ostalih zaključaka, auditori su izrazili zadovoljstvo, dostupnošću i kvalitetom HTZ opreme, jednakosti plaća za isto radno mjesto između žena i muškaraca a istaknuli su i borbu struke za spas jasena te borbu za očuvanje šuma poput pokušaja dovoda vode u spačvanski bazen te projektom Naturavita.
Ostala je tek jedna manja nesukladnost, a tiče se korištenja znakovlja certifikata za što postoji rok od godine dana za ispravak. Drury je dodala kako su uspješno zatvorena sva pitanja koja se tiču manjih nesuglasnosti iz ranijih audita.

Procedura koja slijedi jest da se izvješće auditora ugrađuje u prijedlog za izdavanje novog certifikata i šalje na dodatnu recenziju. Ukoliko recezenti ne budu imali dodatna pitanja, Hrvatskim šumama se produljuje certifikat na idućih 5 godina.

Čestitamo kolegama iz UŠP Nova Gradiška, Osijek i Vinkovci koji su svojom predanošću impresionirali tim auditora!

FSC