Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke za gospodarsku jedinicu Hartić

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Hartić kojom gospodari Šumarija Šibenik. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2022. – 31.12.2031. godine.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u prostorijama šumarije Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21, 22000 Šibenik, od 20.06.2022. do 20.07.2022. radnim danom od 10:00-13:00 sati.

Osoba zadužena za sve upite je upraviteljica šumarije Šibenik, Daria Kekelić, broj mobitela 098/445-935.

Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 20.07.2022. godine u 10:00 sati u prostorijama šumarije Šibenik.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split (Kralja Zvonimira 35/2, 21000 Split), Odjela za uređivanje šuma.

Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi