Skip links

Štokić duliba ide pod zaštitu

Gospodarska jedinica Štokić duliba koja se nalazi južno od Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i kojom gospodari šumarija Krasno, UŠP Senj, mogla bi uskoro slijediti primjere Devčića tavana i Raminog korita te biti proglašena šumom za znanstvena istraživanja i većim dijelom izuzeta iz sustava gospodarenja.

Inicijativa je to koju su pokrenule Hrvatske šume nastavno na strategiju Europske unije koja se odnosi na europske šume gdje članak 3. stavak 3.1. pod nazivom „Zaštita preostalih primarnih i starih šuma EU-a“ navodi postojanje potreba za mapiranjem prašuma i starih šuma te uspostavom sustava njihove zaštite. Obzirom da definicija starih šuma još nije usuglašena i nisu doneseni jasni kriteriji njezina provođenja, Hrvatske šume odlučile su djelovati proaktivno na način da pokušaju identificirati površine s obilježjima prašuma.

Tim povodom, početkom rujna sastali su se stručnjaci Hrvatskih šuma, Hrvatskog šumarskog instituta, tvrtke OIKON, Zavoda za zaštitu prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Parka prirode Velebit koje je izašlo na teren kako bi utvrdilo granice i potvrdilo vjerodostojnost potrebe za zaštitom ove gospodarske jedinice.

Do Štokić dulibe potrebno je krenuti Premužićevom stazom oko 3 sata pješice od prijevoja Veliki Alan a gotovo cijelo područje ima karakteristike prašumskoga područja. Iako cijelo područje nije moguće prehodati u jednome danu jer cijela gospodarska jedinica ima 2.525 ha, ono što su prisutni zaključili tijekom ovoga posjeta govori kako je ovako vrijedno područje na kojem se smjenjuju bukove, jelove i smrekove šume koje imaju strukturu sekundarne prašume, svakako vrijedno zaštititi i izuzeti iz bilo kakvih daljnjih gospodarskih radnji.

Ukoliko dođe do zaštite, bit će to najveće područje u Hrvatskoj izuzeto od gospodarenja, pokrenuto upravo strategijom Europske unije za šume, kojoj je krajnji cilj konzervirati 10 % šuma obuhvaćenih Gospodarskom osnovom područja, što je potrebno napraviti do 2030. godine.

Ovim činom, Hrvatske šume se nameću kao jedno od najprogresivnijih šumarskih tvrtki u Europi te jasno daju do znanja kako je rad za bolje očuvanje naših ekosustava prioritet nametnut upravo od strane hrvatskih stručnjaka.