Skip links

Šumari krenuli u sanaciju posljedica teške oluje

Olujno nevrijeme koje je 15. rujna udarilo područje središnje Hrvatske o čemu smo mogli čitati i gledati u medijima proteklih dana, također je ostavilo posljedice i na šumskim ekosustavima triju šumarija bjelovarske podružnice Hrvatskih šuma: Čazmi, Ivanjskoj te Grubišnom Polju.

Najgora situacija je u šumariji Grubišno Polje gdje je nakon čišćenja prometnica započela doznaka. U prva četiri dana doznačeno je 4.500 kubika a djelatnici Hrvatskih šuma užurbano rade u gospodarskoj jedinici Zdenački gaj – Prespinjača gdje ističe osnova krajem godine te je za potrebe nove potrebno hitno ažurirati podatke. Tek kada završe s tom gospodarskom jedinicom radnici će se prebaciti u doznaku u GJ Grubišnopoljska Bilogora, koja je također teško stradala.

– Oluja nije birala već je rušila sve pred sobom nekom čudnom putanjom. Jednako je stradala bukva i hrast lužnjak s time da se lužnjak u većem broju prelomio dok se bukva izvalila. Stradale šume uglavnom su starosti od 70 i 80 godina no prave podatke ćemo imati tek po završetku doznake, – rekao nam je Željko Kirinčić, s kojim smo obišli stradalu sastojinu.
Prema njegovim riječima, već sada možemo sa sigurnošću reći kako će šteta samo u šumariji Grubišno polje prebaciti prvotnu procjenu od 10.000 kubika.

Nakon završetka doznake, kreće mukotrpan i opasan posao sanacije oštećenih sastojina, gdje će se probati spasiti što je više moguće drvne mase.