Skip links

„Dani zajedničke sadnje“ nastavljaju se i ove jeseni

Već godinama Hrvatske šume putem različitih akcija i događanja ostvaruju komunikaciju i druženje s ljubiteljima šume. Glavni cilj je edukacija o gospodarenju šumama i poticanje ljudi da se brinu o prirodi i razumiju značaj njezinog očuvanja.

Želja je mnogih građana da se aktivno uključe u proces gospodarenja šumama, a konkretan osobni doprinos rado vide kroz sadnju stabala. Zbog toga Hrvatske šume odavno organiziraju akcije sadnje s građanima, posljednjih nekoliko godina pod nazivom „Dani zajedničke sadnje“.

Kampanja se održava dva puta godišnje, u proljeće i jesen, na površinama državnih šuma diljem Hrvatske.Ove će se jeseni akcije zajedničke sadnje održati u studenom i to 11. i 12. te 18. i 19. studenog. Potencijalna izmjena termina ovisi o vremenskim prilikama i prikladnosti okolišnih uvjeta za presadnju sadnog materijala iz rasadnika na šumske površine. Lokacije će biti određene prema području najvećeg broja prijavljenih sudionika te će uskoro biti objavljeni detalji.

Prijave se dostavljaju na e-adresu: posumljavanje@hrsume.hr  do 17. listopada kako bi se na vrijeme mogle dostaviti sadnice i pripremiti površine za sadnju.

U prijavi, koja može biti pojedinačna ili grupna, treba navesti:

  • imena i prezimena sudionika,
  • e-adresu,
  • područje na kojem bi sadili,
  • posjedovanje ili ne posjedovanje alata za sadnju

Sudionici trebaju obući odgovarajuću obuću i odjeću i ponijeti rukavice. O detaljima akcije svi prijavljeni će biti povratno obavješteni e-poštom.