Skip links

Obavijest o javnom uvidu u nacrt programa gospodarenja sa planom upravljanja područjima ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Dubrava

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma te Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13. i 15/18.), da su radovi na izradi Nacrta Programa gospodarenja sa planom upravljanja područjima ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Dubrava“, s važnošću od 2022. – 2031. godine, na području šumarije Buzet završeni.

Javni uvid moći će se izvršiti od 28. rujna do 28. listopada 2022. godine u prostorijama Šumarije Poreč, Tina Ujevića 6a, Poreč. Uvid je moguć svakim radnim danom u vremenu od 11 do 14 sati.

Javna rasprava održati će se 18. listopada 2022. godine u 11sati u prostorijama Šumarije Poreč, Tina Ujevića 6a, Poreč.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida, te,  poštom na adresu do 4.11.2022.:

UŠP Buzet
Naselje Goričica 2
52420 Buzet
Odjel za uređivanje šuma

Javni uvidi