Skip links

Šumarija Cetingrad

Šumarija Cetingrad, prema planu proizvodnje za 2022. godinu, provodi radove sječe, izrade te privlačenja drvnih sortimenata u G.J. Gredarska kosa – Begovac, odsjek 14e, šumski predjel Mrzlac na području sela Šiljkovača s predviđenim rokom izvođenja radova od 06.10.2022.god. do 31.10.2022. te u G.J. Komesarska kosa – Trnovi odsjek 10d 13c 13d i 18d, selo Bogovolja; Komesarac, s predviđenim rokom izvođenja radova od 07.09.2022. do 31.10.2022.

Molimo građane da radi vlastite sigurnosti poštuju znakove koji se nalaze na ulazu u radilište.

Zadnje objavljeno