Skip links

Šumarija Jastrebarsko

Na području šumarije Jastrebarsko u tijeku su sljedeći radovi sječe, izrade, privlačenja, iznosa, otpreme drvnih sortimenata :

GJ Jastrebarski lugovi:
1. predjel Glogovac ods. 57a ,rok završetka 31. 10.2022.
2. predjel Predire ods. 36a, rok završetka 31.10.2022.
3. Predjel Ganje, Glavice ods. 16a,17a,21b, rok završetka 20.12.2022.

GJ Prigorske šume:
1. predjel Medvenovo, ods. 4a ,rok završetka 30.10.2022
2. predjel Močvar , ods. 22a,rok završetka 30.10.202.
3.predjel Brezovac,ods.26a,rok završetka 30.12.2022.

Zadnje objavljeno