Skip links

Šumarija Karlovac

Na području šumarije Jastrebarsko u tijeku su sljedeći radovi sječe, izrade, privlačenja, iznosa, otpreme drvnih sortimenata :

GJ Jastrebarski lugovi:

Radovi na području šumarije Karlovac odvijaju se na slijedećim šumskim područjima:

Rečički lugoviGlogovac41f01.10.-30.11.2022.

G. J. Predio Odsjeci Vrijeme izvođenja
radova
Degeli 59a 01.10.-30.11.2022.
Šumbar 24a, 27a,28a, 29a, 31b 01.10.-30.11.2022.
P. S. Orlovac 15b 01.10.-30.11.2022.
Veliko brdo Matrkovac 1a 01.10.-30.12.2022
Ivković Jarak 18a 01.10.-30.12.2022.
Lipovac 5a 01.10.-30.12.2022.
30a 01.10.-30.12.2022.
Kapunić, Knežulja 41b 01.10.-30.12.2022.
Domačaj lug-

Kovačevski lug

Drvosječina 14a, 14b 01.10.-30.12.2022.
G. J. Kozjača P. S. Lovački rog 4a,4b 01.10.-30.11.2022.
Štrekovac 11a,11b,11d,11f 15.06.2022-30.11.2022.
Štrekovac 12a,12b,12c,12d,12e,f 01.06.2022-31.10.2022.

Molimo građanstvo za poštivanje znakova upozorenja prilikom radova na našim šumskim radilištima.

Zadnje objavljeno