Skip links

Šumarija Krasić

Radovi na području šumarije Krašić se odvijaju na slijedećim šumskim područjima:

  • g.j. Slapnica odjeli: 11d, 11e, 11i – naselje Kostanjevac, 43d – naselje Rude – Požari, Goljak, Gračac. U spomenutim odjelima će se radovi sječe i izrade i privlačenja drvnih sortimenata realizirati do 30.11. 2022.
  • g.j. Kupčina Žumberak odjel 14e – naselje Bernardići radovi su predviđeni od 17.10. – 31.10.2022.

Molimo građanstvo za poštivanje znakova upozorenja prilikom radova na našim šumskim radilištima.

Zadnje objavljeno