Skip links

Šumarija Krnjak

Trenutno se izvode radovi sječe, izrade, privlačenja, otpreme drvnih sortimenata na području:

 • G.J. Skradska gora
  Odsjek 18a
  Šumski predjel Žilava Strana- u blizini bivšeg vojnog poligona
  Trajanje radova do 31.listopada 2022.
 • G.J. Debela kosa – Markovac
  Odsjeci 10d i 10g
  Šumski predjel Debela Kosa , ulaz iz sela Kupljensko

Trajanje radova do 31.prosinca 2022.

Zadnje objavljeno