Skip links

Šumarija Pisarovina

Na području šumarije Pisarovina prema planu proizvodnje realiziraju se radovi sječe, privlačenja, te otpreme drvnih sortimenata u sljedećim gospodarskim jedinicama:

  • GJ Pisarovinski lugovi , šumski predjel Rastovac, odjel/odsjek 3e,f
    Planirani rok završetka radova je 30.11.2022.
  • GJ Gračec Lučelnica, šumski predjel Donja Lučelnica , odjel/odsjek 25a
    Planirani rok završetka radova je 31.12.2022.

Zadnje objavljeno