Skip links

Šumarija Slunj

U razdoblju od 14.10.2022. g. do 31.12.2022. g. Šumarija Slunj izvodi radove sječe, izrade i iznosa drvnog materijala u GJ Koranska Dubrava, šumski predjel Zečji Varoš, odjeli/odsjeci 5 a i 4 a.

Za vrijeme radova povećan je rizik od pada grana i drveća te se upozoravaju prolaznici da se pridržavaju znakova upozorenja i ne ulaze neovlašteno na područje radilišta.

Zadnje objavljeno