Skip links

Šumarija Vojnić

Šumarija Vojnić, prema planu proizvodnje za 2022. godinu, izvodi radove pridobivanja drvnih sortimenata na radilištu G.J. Petrova gora – Petrovac 28b, predjel Muljava (na cesti iza LD „Muljava“ prema spomeniku na Petrovoj gori) s predviđenim rokom trajanja radova do 21.10.2022., te na radilištu G.J. Petrova gora – Petrovac, odsjeci 38a, 36b i 44a, na predjelu Barin Kosa, isto tako u blizini LD „Muljava“, s predviđenim rokom trajanja radova do 31.12.2022.

Molimo građane, kao i izletnike i sakupljače sporednih šumskih proizvoda (gljiva, kestena itd.) da radi vlastite sigurnosti poštuju znakove zabrane ulaska na radilišta.

Servisne informacije