Skip links

4. Konferencija Jutarnjeg lista o požarima

Više preventive znači manje operative, istaknuto je na konferenciji o požarima

U Zagrebu je 14. studenog u organizaciji Jutarnjeg lista održana 4. konferencija o požarima na kojoj su sudjelovali ključni dionici u preventivi i obrani od požara. Uz Hrvatske šume, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, tvrtku Odašiljači i veze, Državni hidrometeorološki zavod, Ministarstvo Obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, uključili su se i predstavnici medija u smislu edukacije građana te znanstvene zajednice uključene u sigurnost, obranu, poljoprivredu i šumarstvo. Cilj skupa bio je analiza svih aktivnosti poduzetih u sklopu obrane od požara u 2022. godini i najava novosti za 2023. godinu.

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović u uvodnom je govoru istaknuo kako je Vlada donijela Strategiju za upravljanje rizicima od katastrofa, što je prvi dokument čiji je cilj omogućiti bolju prevenciju od katastrofa vezanih uz klimatske rizike.

Glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković je naglasio kako je 2022. godina najteža u posljednjih 12 godina sa 47 % požara više nego lani, čak 134 % više izgorjelih površina, a trajanje protupožarne sezone znatno je produženo. Najavio je i aktivniju borbu protiv proljetnog paljenja korova u ruralnim sredinama koje često dovodi do velikih požara.

Darko Pleskalt, stručni suradnik za zaštitu šuma iz Direkcije Hrvatskih šuma, prezentirao je Registar šumskih požara, sustav i aktivnosti protupožarne zaštite Hrvatskih šuma d.o.o. te dosadašnja i buduća ulaganja u protupožarnu zaštitu. Posljednjih je 5 godina ulagano između 60 i 90 milijuna kuna godišnje za sve aktivnosti protupožarne zaštite dok je ove godine izdvojen 91 milijun kuna. Od planova za budućnost izdvojio je izradu „Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području priobalja i otoka Republike Hrvatske”, koji provode Ministarstvo poljoprivrede i HŠ d.o.o. s ciljem povećanja otvorenosti šuma i pristupa poljoprivrednim površinama što će ojačati protupožarnu preventivu.

O doprinosu sustava OIV Fire Detect AI (videonadzor šumskih predjela), koji od 2018. godine zajedno provode Hrvatske šume i Odašiljači i veze govorio je Tomislav Marić, direktor Sektora za prodaju u OIV-u. Prednost kamera je brža uočljivost i detekcija dima i vatre, što omogućuje brži izlazak na teren i gašenje požara u samom nastajanju te bolju kontrolu požara.

Produktivnu suradnju sa Hrvatskim šumama pohvalio je i Mate Botica, predsjednik Uprave Odašiljača i veza, te najavio instaliranje novih kamera na području Istarske i dijela Primorsko-goranske županije.

Krešimir Žagar sudjelovao je u panel-raspravi “Obrana od požara 2023.” te pojasnio ulogu Hrvatskih šuma u protupožarnoj obrani i planove za sljedeću požarnu sezonu. Naglasio je kako sve veći problem postaju proljetni šumski požari nastali uslijed spaljivanja poljoprivrednih površina. Također je istaknuo da se u preventivi i različitim radovima zaštite šuma od požara osim vlastitih sredstava koriste i sredstva iz EU fondova.

Analizu klimatskih utjecaja na požarnu sezonu dao je Lovro Kalin, voditelj Službe za vremensku analizu i prognostički sustav DHMZ-a. Dino Kozlevac, županijski vatrogasni zapovjednik Istre, također je izdvojio klimatske promjene kao jedan od uzroka ovogodišnjeg povećanja broja požara u Istri za čak 59%.

Zaključak skupa je potreba za daljnjom edukacijom građana, jačanjem prevencije i primjenom novih saznanja o neminovnom utjecaju klimatskih promjena koje mijenjaju dosadašnje pristupe protupožarnoj obrani.