Skip links

Održan sastanak Hrvatskih šuma i Hrvatske vatrogasne zajednice

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o. Nediljko Dujić, član Uprave Ante Sabljić i direktor Sektora za šumarstvo Krešimir Žagar sastali su se danas s glavnim zapovjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice Slavkom Tucakovićem i tajnikom Kabineta HVZ-a Hrvojem Ostovićem. Hrvatske šume i Hrvatska vatrogasna zajednica tradicionalno njeguju dobru suradnju, osobito u području protupožarne zaštite, a tu se suradnju uskoro planira dodatno unaprijediti potpisivanjem Sporazuma o suradnji.

Uslijed klimatskih promjena dolazi do sve izraženijih vremenskih uvjeta pogodnih za nastanak i širenje požara otvorenih prostora. Stoga je potrebno protupožarnu zaštitu ojačati na cijelom prostoru Republike Hrvatske i neprekidno iznalaziti najbolje načine sprečavanja nastanka, ali i ranog otkrivanja, te samog gašenja požara, ugrađujući ih u Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, a koji za svaku pojedinačnu godinu donosi Vlada Republike Hrvatske.