Skip links

Počela je sadnja 210 ha nove šume u okviru projekta Karlovac Karst

Projektom je do sada, od ukupno planiranih 210 ha, šuma obnovljena na 45 ha.

Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Nediljko Dujić, skupa s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković, ravnateljicom Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Renatom Ojurović, u nazočnosti saborske zastupnice Nade Murganić, županice Karlovačke županije Martine Furdek – Hajdin i načelnika Općine Plaški Pere Damjanovića sudjelovao je u utorak, 6. prosinca 2022. godine u početku jesenske sadnje nove šume u okviru projekta „Karlovac Karst – razminiranje, obnova i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije“.

Projekt se provodi na području Uprave šuma Ogulin, Šumarija Josipdol i Saborsko- Plaški.

Ukupna vrijednost projekta je 241.279.768 kn od čega 85% financira EU iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz programskog razdoblja 2014. – 2020.. Korisnik projekta su Hrvatske šume, a partner na projektu je Ministarstvo unutarnjih poslova. Projekt se provodi na površini od 1.929 ha unutar ekološke mreže Natura 2000.

Nakon završene aktivnosti razminiranja na 1.709 ha čija je vrijednost nešto više od 188 milijuna kn stvoreni su preduvjeti za odvijanje drugih projektnih aktivnosti kao što su obnova šumske infrastrukture i biološka obnova šuma. Treba naglasiti da je ovo treći takav strateški projekt Hrvatskih šuma koji se provodi na području koje je nakon Domovinskog rata bilo minski sumnjivo, nakon projekta Naturavita i projekta Fearless Velebit. Jedan od ciljeva ovoga projekta je obnoviti ciljni stanišni tip 91LO, ilirske hrastovo-grabove šume, E.3.1.5. Epimedio-Carpinetum betuli unutar Natura 2000 ekološke mreže. Vrijednost cijele aktivnosti obnove šuma iznosi 17.3 milijuna kn.

Do sada je obnova šuma izvršena na 45 ha, odnosno posađeno je 82 000 sadnica hrasta kitnjaka od planiranih 380 000.

Sada na ovom području vidimo sadnice visoke tek tridesetak centimetara zaštićene razgradivom zaštitom koje biljke štiti od divljači i drugih štetnih utjecaja, a za nekoliko godina prve će krošnje izaći iz štitnika i imat ćemo percepciju prave šuma, rekao je voditelj projekta Tomislav Lipošćak.

Sadnicu na projektnom području zasadio je i Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić i naglasio da Hrvatske šume time za buduće generacije pošumljavaju i ostavljaju veliko bogatstvo kojim će naša djeca i unci gospodariti i u njima uživati.

Ovo je značajan projekt sa stajališta tradicije i obnove šume. Sadimo novu, vrijednu šumu i zahvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu Hrvatskih šuma i Ministarstva unutarnjih poslova koji godinama diljem Hrvatske provode razminiranje. Velika je to, teška i zahtjevna zadaća, a veseli nas što smo sada u trećoj fazi koja se odnosi na očuvanje biološke raznolikosti koju provodimo i zahvaljujući novcu iz EU, rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković koja je obišla projektno područje i posadila sadnicu hrasta kitnjaka, te na ovaj način dala podršku projektu i kolegama iz Hrvatskih šuma.