Skip links
električni pastir

Naputak o uvjetima postavljanja električnih pastira na zakupljenom šumskom zemljištu

Radi jasnih uvjeta korištenja električnih pastira u Republici Hrvatskoj, tvrtka Hrvatske šume d.o.o. upoznaje javnost s uvjetima postavljanja istih na zakupljenim šumskim područjima.

Donesen je poseban Naputak u svrhu sprječavanja šteta na šumi i šumskom zemljištu te unaprjeđenja zaštite i dobrobiti životinja. Svaka pravna ili fizička osoba koja, na temelju Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH (NN 55/2019), s HŠ d.o.o. sklopi ugovor o zakupu šumskog zemljišta u svrhu pašarenja dužna je pridržavati se propisanih uvjeta.

Neki od uvjeta koje Naputak donosi odnose se na način postavljanja električnih pastira kako se ne bi ometalo druge korisnike prostora, prometovanje primarnom šumskom infrastrukturom te nesmetan pristup površini  HŠ d.o.o., MUP-u, HVZ-u, MORH-u, HGSS-u, Hitnoj medicinskoj pomoći, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i sl.

Isto tako Hrvatske šume navode da je u slučaju zakupa površine koja se nalazi u zaštićenim dijelovima prirode za postavljanje električnog pastira potrebno prethodno ishoditi odobrenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Uvjeti korištenja električnih pastira doneseni su temeljem članka 19. Izjave o osnivanju Hrvatske šume d.o.o., Zakona o šumama te Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.