Skip links

Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu ″Žabarski bok″ kojom gospodari Šumarija Jasenovac, UŠP Nova Gradiška

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, obavještava sve zainteresirane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu ″Žabarski bok″ kojom gospodari Šumarija Jasenovac, UŠP Nova Gradiška.

Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2032. godine. Javni uvid u prijedlog Programa gospodarenja može se obaviti od 11. travnja 2023. do 11. svibnja 2023. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11 radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.
Javno izlaganje za prijedlog Programa gospodarenja održat će se dana 12. svibnja 2023. godine u prostorijama Šumarije Jasenovac, Kolodvorska 2, Jasenovac u 9:00 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati do 12. svibnja 2023. godine na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška.

Javni uvidi