Skip links

Obavijest o prijedlogu Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu ″Južni Psunj″

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, obavještava sve zainteresirane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu ″Južni Psunj″ kojom gospodari Šumarija Nova Gradiška, UŠP Nova Gradiška.

Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2032. godine. Javni uvid u prijedlog Programa gospodarenja može se obaviti od 01. lipnja 2023. do 01. srpnja 2023. godine u prostorijama Odjela za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11 radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

Javno izlaganje za prijedlog Programa gospodarenja održat će se dana 03. srpnja 2023. godine u prostorijama Šumarije Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška u 9:00 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati do 03. srnja 2023. godine na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. Strossmayera 11, Nova Gradiška.

Javni uvidi