Nalazite se ovdje: Početna Javni uvid

Ove web stranice koriste kolačiće da bi se pravilno prikazivale. Korištenjem naših web stranica, pristajete na spremanje kolačića na Vaš uređaj.

Otvori politiku privatnosti      Otvori sve dokumente politike e-privatnosti      Otvori GDPR dokumente

Javni uvid

 
kamen

 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kotor planina UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „KOTOR PLANINA“  kojom gospodari Šumarija Crikvenica. Navedeni šumskogospodarski plan je  izrađen za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti 15.03.2019. do 15.04.2019. godine u šumariji Crikvenica,  Kotorska 48., 51260 Crikvenica, radnim danom od 8 – 14 sati. Javna rasprava za šumskogospodarski plan održat će se dana 16. travnja 2019. godine u 10.00 sati u Kući Klović Grižane 45.,  51244 Grižane. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana na adresu Uprave šuma Podružnice Senj, Odjela za uređivanje šuma (N. Suzana 27, 53270 Senj).


Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Pištanske prigorske šume“ na području Šumarije Orahovica

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Pištanske prigorske šume“ na području Šumarije Orahovica. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Virovitičko-podravskoj županiji, na području katastarskih općina: Čačinci, Pušina, Pištana Donja, Pištana Gornja, Kokočak, Krajna, Krasković, Orahovica, odnosno Općina Čačinci i grada Orahovica. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, trg Izidora Kršnjavoga 2 u roku od 15 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 26. ožujka 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Orahovica, Zelena 3, Orahovica. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, trg Izidora Kršnjavoga 2, Našice. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu za Programe gospodarenja gospodarskim jedinicama „Sljeme-Medvedgradske šume“, „Bistranska gora“ i „Markuševačka gora“, s planovima upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja za gospodarske jedinice „Sljeme-Medvedgradske šume“, „Bistranska gora“ i „Markuševačka gora“, s planovima upravljanja područjem ekološke mreže. Uvid u navedene Programe gospodarenja s planovima upravljanja područjem ekološke mreže može se izvršiti od četvrtka, 28. veljače do četvrtka, 28. ožujka 2019. godine u prostorijama Šumarije Zagreb na adresi Kosirnikova 35b u Zagrebu, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Zagreb; poštom na adresu UŠP Zagreb, Lazinska 41, 10 000 Zagreb; ili na e-mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „KONJIČKA DRAGA“ ŠUMARIJE ŠIBENIK, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „KONJIČKA DRAGA“ kojom gospodari Šumarija Šibenik. Navedeni šumskogospodarski plan je izrađen za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti od 04.03.2019. – 04.04.2019. godine u prostorijama Šumarije Šibenik, Josipa bana Jelačića 1, 22000 Šibenik, radnim danom od 11 – 13 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 04. travnja 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Šibenik. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Šibenik. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Stubička gora“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Stubička gora“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže. Uvid u navedeni Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Stubička gora“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže može se izvršiti od ponedjeljka, 18. veljače do ponedjeljka, 18. ožujka 2019. godine u prostorijama Šumarije Donja Stubica, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Donja Stubica na adresi Kolodvorska 2, 49240 Donja Stubica; poštom na adresu UŠP Zagreb, Savska cesta 41/VI, p.p.35, 10 144 Zagreb; ili na e-mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javnu raspravu planiramo održati u četvrtak, 21. ožujka 2019. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Grada Donja Stubica na adresi Trg Matije Gupca 20/II (soba 29 I kat), 49240 Donja Stubica.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Žutica“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma, Zakonu o šumama i Zakonu o zaštiti prirode, da je u tijeku izrada Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Žutica“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže. Uvid u navedeni Program gospodarenja gospodarskom jedinicom „Žutica“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže može se izvršiti od ponedjeljka, 18. veljače do ponedjeljka 18. ožujka 2019. godine u prostorijama Šumarije Novoselec, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Novoselec na adresi Kolodvorska ulica 27, 44315 Novoselec; poštom na adresu UŠP Zagreb, Savska cesta 41/VI, p.p.35, 10 144 Zagreb; ili na e-mail adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javnu raspravu planiramo održati u ponedjeljak, 18. ožujka 2019. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Lugarnice Pleso na području šume Žutica.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „ZAGORJE“ I GOSPODARSKU JEDINICU „KUNA“ ŠUMARIJE DUBROVNIK, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarske jedinice „ZAGORJE“  i  „KUNA“  kojima gospodari Šumarija Dubrovnik. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana počevši od 18.02.2019. godine  u Šumariji Dubrovnik, Bosanka 49a, 20207 Mlini,  radnim danom od 10 – 12 sati. Javno izlaganje za oba šumskogospodarska plana održat će se dana 18. ožujka 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Šumarije Dubrovnik Bosanka 49a. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Šumarije Dubrovnik. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „STARIGRAD“ ŠUMARIJE ZADAR, UŠP SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da je i izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „STARIGRAD“ kojom gospodari Šumarija Zadar. Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u šumariji Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23000 Zadar, radnim danom od 8–11sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 20. ožujka 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama šumarije Zadar. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu šumarije Zadar. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

IZVJEŠĆE O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „GRĐEVAČKA BILOGORA“, ŠUMARIJA VELIKI GRĐEVAC I GOSPODARSKU JEDINICU „GRUBIŠNOPOLJSKA BILOGORA“, ŠUMARIJA GRUBIŠNO POLJE, UŠP BJELOVAR

Uprava šuma Podružnica Bjelovar omogućila je svim zainteresiranima uvid u izrađene prijedloge Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Grđevačka Bilogora“ kojom gospodari Šumarija Veliki Grđevac i gospodarsku jedinicu „Grubišnopoljska Bilogora“ kojom gospodari Šumarija Grubišno Polje.
Javni uvid bio je omogućen u razdoblju od 2. do 30. svibnja 2018. godine i ponovno u razdoblju od 5. studenog do 7. prosinca 2018. godine, a javno izlaganje održalo se dana 7. svibnja 2018. i ponovno 26. studenog 2018. godine u prostorijama kino dvorane Šumarije Veliki Grđevac.
Javnom predstavljanju navedenih programa dana 2. svibnja 2018. godine prisustvovalo je dvanaest sudionika, odnosno predstavnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim objektima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, predstavnik Općine Veliki Grđevac i 10 djelatnika UŠP Bjelovar koji su radili na izradi programa gospodarenja, te upravitelji navedenih šumarija s revirnicima.
Djelatnici Odjela za uređivanje šuma detaljno su predstavili novo izrađene Programe gospodarenja po poglavljima, te ukratko opisali Upravu šuma Podružnicu Bjelovar, kojoj pripadaju navedene šumarije i gospodarske jedinice.
Djelatnici UŠP Bjelovar odgovorili su na sve upite prisutnih zainteresiranih te utvrdili da nije bilo posebnih zahtjeva za promjenama pojedinih dijelova programa.
Na ponovljenom javnom izlaganju 26. studenog 2018. godine za navedene programe, nije bio prisutan nitko osim zaposlenika Hrvatskih šuma.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kordinac UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Kordinac (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Krasno, UŠP Senj. Gospodarska jedinica Kordinac nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja i grada Otočca . Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina:Krasno, Sveti juraj i Hrvatsko polje . Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. veljače 2019. godine do 28. veljače 2019. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. ožujka 2019. godine u društvenoj prostoriji  UŠP Senj, Nikole Suzana 27, Senj u 11,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Senjska draga  UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Senjska draga (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Senj , UŠP Senj. Gospodarska jedinica Senjska draga nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Senja  . Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina:  Sveti juraj , Krivi put, Melnice i Senj  . Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. veljače 2019. godine do 28. veljače 2019. godine u prostorijama UŠP Senj Odjel za Uređivanje šuma Senj , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. ožujka 2019. godine  u  društvenoj prostoriji UŠP Senj, Nikole Suzana 27, Senj u 11,30 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Jasenovo bilo  UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Jasenovo bilo (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Novi , UŠP Senj. Gospodarska jedinica Jasenovo bilo nalazi se na prostoru Primorsko-goranske  županije, odnosno na području grada Novog Vinodolskog. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina:  Krmpote , Ledenice i Krivi put  . Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 01. veljače 2019. godine do 28. veljače 2019. godine u prostorijama UŠP Senj „ Odjel za Uređivanje šuma Senj“ , radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 01. ožujka 2019. godine (petak) u  društvenoj prostoriji UŠP Senj, Nikole Suzana 27, Senj u 12,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreža za gospodarsku jedinicu Kalifront UŠP Senj

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „KALIFRONT“  kojom gospodari Šumarija Rab. Navedeni šumskogospodarski plan je  izrađen za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti 01.02.2019. do 04.03.2019. godine u šumariji Rab,  Banjol 21, 51280 Rab, radnim danom od 7 – 10 sati. Javno izlaganje za šumskogospodarski plan održat će se dana 18. veljače 2019. godine u 10.00 sati u velikoj vijećnici Grada Raba.  Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati do 04.03.2019. godine, na adresu Uprave šuma Podružnice Senj, Odjela za uređivanje šuma (N. Suzana 27, 53270 Senj) ili Šumarija Rab,  Banjol 21, 51280 Rab.

 


 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU I JAVNOM IZLAGANJU PRIJEDLOGA PROGRAMA GOSPODARENJA S PLANOM UPRAVLJANJA EKOLOŠKOM MREŽOM ZA GOSPODARSKU JEDINICU „KOZJAK KAŠTELA“ I GOSPODARSKU JEDINICU „OPOR“  ŠUMARIJE  SPLIT

Uprava šuma Podružnica Split obavještava sve zainteresirane strane da su izrađeni prijedlozi Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarske jedinice „KOZJAK KAŠTELA“  i  „OPOR“  kojima gospodari Šumarija Split. Navedeni šumskogospodarski planovi su izrađeni za period važenja od 01.01.2018. – 31.12.2027. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Upravi šuma Podružnici Split, Odjelu za uređivanje šuma,  Kralja Zvonimira 35/II, 21.000 Split, radnim danom od 8 – 11 sati. Javno izlaganje za oba šumskogospodarska plana održat će se dana 25. veljače 2019. godine u 11.00 sati u prostorijama Uprave šuma Podružnice Split, Odjelu za uređivanje šuma. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu Uprave šuma Podružnice Split, Odjela za uređivanje šuma. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljeno na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu u Nacrt Plana upravljanja te ujedno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Tramontana“, UŠP Buzet

Uprava šuma Podružnica Buzet obavještava sve zainteresirane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma te Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13. i 15/18.), da su radovi na izradi Nacrta Plana upravljanja te ujedno Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Tramontana“, s važnošću od 2018. – 2027. godine, na području šumarije Cres-Lošinj završeni. Javni uvid moći će se izvršiti od 7. siječnja do 6. veljače 2019. godine u prostorijama Grada Cresa, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. Javna rasprava održati će se 22. siječnja 2019. godine u prostorijama Grada Cresa u 11h. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u zgradi Grada Cresa na adresi: Creskog statuta 15, 51557 Cres, te poštom na adresu: UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, 52420 Buzet, Odjel za uređivanje šuma, do 11.2.2019.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Vinica – Plitvica - Željeznica (2018. – 2027.), UŠP Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Vinica – Plitvica - Željeznica (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Varaždin, UŠP Koprivnica. Gospodarska jedinica Vinica – Plitvica - Željeznica nalazi se na prostoru Varaždinske  i Krapinsko – zagorske županije, odnosno na području gradova Ivanec i Novi Marof te općina: Budinšćina, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Maruševec, Sveti Ilija i Vinica. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 21. prosinca 2018. godine do 23. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Varaždin, Šenoina 2, Varaždin, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održati će se dana 24. siječnja 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Šumarije Varaždin, Šenoina 2, Varaždin u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Risovac-Grabovača, UŠP Gospić

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Risovac-Grabovača (2018. – 2027.), a kojom gospodare šumarija Gospić i Perušić, UŠP Gospić. Gospodarska jedinica Risovac-Grabovača nalazi se na prostoru Ličko-senjske županije, odnosno na području grada Gospića i općine Perušić. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Kaluđerovac; Studenci; Mlakva; Donji Kosinj; Kvarte; Lički Osik; Mušaluk; Perušić i Perušić I. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 17. prosinca 2018. godine do 21. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Perušić, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 22. siječnja 2019. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Perušić, Dr. Ante Starčevića 9, Perušić u 11,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Biokovo, UŠP Split

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Biokovo (01.01.2018. – 31.12.2027.), a kojom gospodari šumarija Makarska, UŠP Split. Gospodarska jedinica Biokovo nalazi se na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na području općina: Podgora i Tučepi. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Drašince, Igrane, Podgora, Živogošće i Tučepi. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 14. prosinca 2018. godine do 15. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36, Makarska, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 16. siječnja 2019. godine (srijeda) u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36, Makarska u 12,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Rastovac, UŠP Split

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Rastovac (01.01.2018. – 31.12.2027.), a kojom gospodari šumarija Makarska i šumarija Vrgorac, UŠP Split. Gospodarska jedinica Rastovac nalazi se na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na području grada Vrgorca, te općina: Podgora i Gradac. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Drašince, Igrane, Podgora, Živogošće, Drvenik, Zaostrog, Dragljanje i Ravča. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 14. prosinca 2018. godine do 15. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36, Makarska, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 16. siječnja 2019. godine (srijeda) u prostorijama Šumarije Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 36, Makarska u 11,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Nakovanj, UŠP Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Nakovanj (01.01.2018. – 31.12.2027.), a kojom gospodari šumarija Korčula, UŠP Split. Gospodarska jedinica Nakovanj nalazi se na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, odnosno na području općina: Orebić i Trpanj. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Kućište, Nakovanj, Orebić, Podgorje, Stanković, Viganj, Donja Vrućica i Duba Pelješka. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 13. prosinca 2018. godine do 14. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Korčula, Ulica 32 broj 7, 20271 Blato, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.   Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 15. siječnja 2019. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Korčula, Ulica 32 broj 7, 20271 Blato u 11,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Seča, UŠP Koprivnica

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Seča (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Klošar Podravski, UŠP Koprivnica. Gospodarska jedinica Seča nalazi se na prostoru Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno na području općina: Đurđevac, Kloštar Podravski, Šandrovac i Velika Pisanica. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Budrovac, Kozarevac, Pupelica, Ribnjačka, Sirova Katalena, Suha Katalena i Šandrovac. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 14. prosinca 2018. godine do 16. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Klošar Podravski, 1. svibnja 2, Klošar Podravski, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 17. siječnja 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Šumarije Klošar Podravski, 1. svibnja 2, Klošar Podravski u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Pitomačka Bilogora

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Pitomačka Bilogora (2018. – 2027.), a kojom gospodari šumarija Pitomača, UŠP Koprivnica. Gospodarska jedinica Pitomačka Bilogora nalazi se na prostoru Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije, odnosno na području općina: Pitomača i Kloštar Podravski. Navedena gospodarska jedinica obuhvaća područje katastarskih općina: Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Kozarevac, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Pitomača II, Sedlarica, Stari Gradac i Velika Črešnjevica. Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti u razdoblju od 3. prosinca 2018. godine do 7. siječnja 2019. godine u prostorijama Šumarije Pitomača, Trg kralja Tomislava 11, Pitomača, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.    Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida. Javna rasprava održati će se dana 8. siječnja 2019. godine (utorak) u prostorijama Šumarije Pitomača, Trg kralja Tomislava 11, Pitomača u 10,00 sati.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Dolca s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Trnjani

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Dolca s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Trnjani. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, na području katastarskih općina:Bukovlje, Ježevik, Šušnjevci, Vranovci, Trnjani, Vrhovina i Tomica, odnosno Općina: Podcrkavlje, Bukovlje i Garčin. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 3. siječnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Trnjani, Ulica Svetog Marka 30, Trnjani. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. strossmayera 11, Nova Gradiška. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Međustrugovi s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Stara Gradiška

Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Međustrugovi s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Stara Gradiška. Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, na području katastarskih općina:Vrbovljani, Čovac, Lađevac, Gornji Varoš i Borovac, odnosno Općina: Okučani, Stara Gradiška i Novska. Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J. J. Strossmayera 11 u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 2. siječnja 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Stara Gradiška, Ulica 121. brigade HV 1/b, Okučani. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Nova Gradiška, Odjel za uređivanje šuma, J. J. strossmayera 11, Nova Gradiška. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nalazite se ovdje: Početna Javni uvid