Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „ČEDANJ“

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Čedanj” s  planom upravljanja područjem ekološke mreže (u daljnjem tekst Plan upravljanja), Šumarije Skrad. Plan upravljanja je  izrađen za period od 01.01.2023. do 31.12.2032.

Uvid u podatke Plana upravljanja može se izvršiti u periodu od 13.ožujka 2023. do 14.travnja.2023. u prostorijama Uređivanja šuma u Delnicama, Supilova 32, radnim danom od 11-13 sati ili  na broj telefona 051/ 829-727. Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice ili na mail adresu usdel.uredjivanje@hrsume.hr.

Javno izlaganje za predmetni Plan upravljanja održat će se 18.04.2023. od 10-12 sati u prostorijama šumarije Skrad.

Javni uvidi