Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa njege, zaštite i obnove za gospodarsku jedinicu „Park šuma Golubinjak“

Uprava šuma Podružnica Delnice obavještava sve zainteresirane da je u izradi prijedlog Programa zaštite, njege i obnove za  gospodarsku jedinicu „Park šuma Golubinjak” s  planom upravljanja područjem ekološke mreže (u daljnjem tekst Plan upravljanja), Šumarije Lokve. Plan upravljanja je  izrađen za period od 01.01.2023. do 31.12.2032.

Uvid u podatke Plana upravljanja može se izvršiti u periodu od 13.ožujka 2023. do 14.travnja.2023. u prostorijama Uređivanja šuma u Delnicama, Supilova 32, radnim danom od 11-13 sati ili  na broj telefona 051/ 829-725. Primjedbe i prijedlozi mogu se u pisanom obliku dostaviti na adresu: UŠP Delnice, Odjel za uređivanje šuma, Supilova 32, 51300 Delnice ili na mail adresu usdel.uredjivanje@hrsume.hr .

Javno izlaganje za predmetni Plan upravljanja održat će se 25.04.2023. od 10-12 sati u prostorijama šumarije Lokve.

Javni uvidi