Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „SJEVERNI DILJ ČAGLINSKI“

Obavijest Uprave šuma Podružnica Požega o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „SJEVERNI DILJ ČAGLINSKI“

Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „SJEVERNI DILJ ČAGLINSKI“, šumarije Čaglin izrađen je za period važenja od 01.01.2023. do 31.12.2032. godine. Javni uvid se može izvršiti od 13.03. do 20.03.2023. godine u prostorijama UŠP Požega, Odjel za uređivanje šuma Požega, (Milke Trnine 2, Požega) svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati. Javno izlaganje održat će se 22.03.2023. u 10:00 sati u zgradi općine Čaglin, Kralja Tomislava 56 E, Čaglin. Primjedbe i prijedloge u pisanom obliku mogu se dostaviti najkasnije do 20.03.2023. god. na adresu „Hrvatske šume“ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Požega, Odjel za uređivanje šuma, Milke Trnine 2, 34000 Požega, ili na e-mail: pozega@hrsume.hr

Javni uvidi