Skip links

Delegacija Hrvatskih šuma u službenom posjetu Slovačkim šumama

Delegacija Hrvatskih šuma, predvođena predsjednikom Uprave Nediljkom Dujićem i članom Uprave Igorom Fazekašem, početkom ožujka posjetila je Slovačke šume. Uz Upravu, delegaciju Hrvatskih šuma činili su Daria Kekelić, koordinatorica poslovnih područja i procesa te Branko Sitaš, viši stručni suradnik za plan i analizu iz Direkcije HŠ, kao i voditelji podružnica Ante Taraš, Ivan Cug, Mario Stilinović i Hrvoje Žakić.

U Direkciji Slovačkih šuma u Banskoj Bystrici primio ih je generalni direktor Ján Marhefka, te im skupa sa svojim najužim suradnicima održao prezentaciju poslovanja Slovačkih šuma, osobito u pogledu kontrolinga, korištenja sredstava iz EU fondova, te organizacije i oblika prodaje drvnih sortimenata putem glavnih stovarišta.

Dogovoreno je i potpisivanje sporazuma o poslovnoj suradnji u području gospodarenja i zaštite šuma. Osim same Direkcije Slovačkih šuma, hrvatska je delegacija obišla i terenske objekte poput centralnog stovarišta i lovačkih kuća.