Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Pišćetak“

Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Pišćetak, šumarije Brinje izrađen je za period važenja od 01.01.2023. do 31.12.2032. godine. Javni uvid se može izvršiti od 29.03. do 27.04.2023. godine u prostorijama UŠP Ogulin, Odjel za uređivanje šuma Ogulin, (B.  Frankopana 12.) svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 13:00 sati. Javno izlaganje održat će se 03.05.2023. u 10:00 sati u zgradi Šumarije Brinje, Brinje,  Trg Adm. J. V. Podkapelskog  BR.4.

Primjedbe i prijedloge u pisanom obliku mogu se dostaviti najkasnije do 27.04.2023. god. na adresu „Hrvatske šume“ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Ogulin, Odjel za uređivanje šuma, Ogulin, B. Frankopana 12.

Javni uvidi