Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom „Merolino” na području UŠP Vinkovci Šumarije Strizivojna

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u tijeku izrada Osnove gospodarenja gospodarske jedinice „Merolino” na području Šumarije Strizivojna. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji na području katastarske općine: Merolino Sikirevačko i Brodsko-posavskoj županiji na području katastarskih općina: Gundinci, Jaruge, Sikirevci, Kruševina i Slavonski Šamac.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, Trg lzidora Kršnjavija 2 u roku od 15 dana od objave ovog oglasa, radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 19. svibnja 2023. godine u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Strizivojna.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg lzidora Kršnjavija 2, Našice. Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi