Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kusare” s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Županja

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u tijeku izrada Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kusare” s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Županja. Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Vukovarsko – srijemskoj županiji na području katastarskih općina: Gradište, Štitar i Županja.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, Trg lzidora Kršnjavija 2 u roku od 15 dana od objave ovog oglasa, radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 10. svibnja 2023. godine u 9:00 sati u prostorijama šumarije Županja.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg lzidora Kršnjavija 2, Našice. Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi