Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kapelački lug – Karaš“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Donji Miholjac

Uprava šuma Podružnica Našice obavještava sve zainteresirane strane da je u tijeku izrada Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom „Kapelački lug – Karaš“ s planom upravljanja područjem ekološke mreže na području Šumarije Donji Miholjac.

Navedena gospodarska jedinica nalazi se u Osječko – baranjskoj i Virovitičko – podravskoj županiji na području katastarskih općina: Beničanci, Crnac, Čamagajevci, Črnkovci, Donje Predrijevo, Donji Miholjac, Golinci, Kapelna, Kućanci, Kunišinci, Kutovi, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica.

Javni uvid se može izvršiti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Našice, Trg Izidora Kršnjavija 2 u roku od 15 dana od objave ovog oglasa, radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 17. svibnja 2023. godine u 9:00 sati u prostorijama šumarije Donji Miholjac.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Našice, Odjel za uređivanje šuma, Trg Izidora Kršnjavija 2, Našice.

Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen da web stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. 60 dana od dana objave.

Javni uvidi