Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Velika Plješevica – Drenovača“

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „VELIKA PLJEŠEVICA – DRENOVAČA“ na području Šumarije Donji Lapac.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj županiji, na području dijelova katastarskih općina Bjelopolje, Kruge, Debelo Brdo, Nebljusi i Melinovac odnosno Općina Donji Lapac.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana (24.04. do 23.5.2023.) od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 25. svibnja 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Šumarije Donji Lapac, Stojana Matića 5, Donji Lapac.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 30 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izvješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

Javni uvidi