Skip links

Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Bjelovarska Bilogora“

Uprava šuma Podružnica Bjelovar obavještava sve zainteresirane strane da je izrađen prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Bjelovarska Bilogora“ kojom gospodari Šumarija Bjelovar, UŠP Bjelovar.

Navedeni šumskogospodarski plan izrađen je za period važenja od 01.01.2023. – 31.12.2032. godine. Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, u Bjelovaru, radnim danom od 8 – 14 sati. Javno izlaganje održat će se dana 23. svibnja 2023. godine u 13.00 sati u sali za sastanke UŠP Bjelovar, Matošev trg 1, Bjelovar.              

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u periodu od 27. 4. 2023. do dana  31. 5.  2023. godine, na adresu UŠP Bjelovar, Odjel za uređivanje šuma, Matošev trg 1, Bjelovar. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe biti će na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od objave.

Zapisnik

Javni uvidi