Skip links

Poziv na javnu raspravu prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu “Gora – Očura”

Uprava šuma Podružnica Koprivnica obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Gora – Očura (2023. – 2032.), a kojom gospodari Ministarstvo pravosuđa, Kaznionica u Lepoglavi.

Površina gospodarske jedinice Gora – Očura utvrđena ovim šumskogospodarskim planom je   425,89 ha. Gospodarska jedinica podijeljena je na 8 odjela i 83 odsjeka.

Gospodarska jedinica teritorijalno se nalazi na području Varaždinske županije i na području grada Ivanca 100,34 ha i grada Lepoglave 325,55 ha.

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže vidjeti za vrijeme trajanja javnog uvida u razdoblju od 8. svibnja 2023. godine do 9. lipnja 2023. godine u prostorijama Kaznionice u Lepoglavi, Hrvatskih pavlina 1, Lepoglava,  radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi, u pisanom obliku, mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava održat će se dana 12. lipnja 2023. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u prostorijama Kaznionice u Lepoglavi.

Javni uvidi