Skip links

Poziv na uvid i javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „BLAŽEVA GORA“

Hrvatske šume Uprava šuma Podružnica Karlovac, daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „BLAŽEVA GORA“ kojom gospodari Šumarija KRAŠIĆ. Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog elaborata Programa gospodarenja, s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od       01. siječnja 2023. – 31. prosinca 2032. godine može se obaviti u Šumariji Krašić  Krašić bb,   od   8. svibnja  –  6. lipnja  2023. godine, od  9.00 do 12.00 sati.  Javna rasprava održati će se u Šumariji Krašić  6. lipnja  2023. godine  od 9.00 do 11.00 sati.

Javni uvidi