Skip links

Potpisan novi ugovor o financiranju konverzija

Hrvatske šume bile su domaćin svečanog potpisivanja ugovora o financiranju za projekt Konverzija na području Hrvatskih šuma d.o.o., UŠP Split, UŠP Koprivnica i UŠP Karlovac, vrijednog 696 tisuća eura, a kojeg su u srijedu 24. svibnja 2023. potpisali ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antun Vujić i u ime korisnika bespovratnih sredstava, predsjednik Uprave Društva Nediljko Dujić i član Uprave Igor Fazekaš.

Projekt je financiran u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjere 08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.

Cilj projekta je prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Realizacijom projekta prevest će se degradirane šumske sastojine, šumske sastojine narušene strukture po vrstama drveća i šumske kulture na ukupnoj površini od 103,52 ha u visoki uzgojni oblik kako bi se stvorile mješovite sastojine koje tvore stabilnu šumsku zajednicu koja će u daleko većoj mjeri osiguravati stabilnost ekosustava i poboljšanje općekorisnih funkcija šuma.

U konačnosti postići će se glavni i sveeuropski kriteriji za održivo gospodarenje šumom:

– poboljšanje šumskih ekosustava i njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika,

– održavanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava,

– održavanje i poticanje proizvodnih funkcija šume,

– održavanje, očuvanje i odgovarajuće poboljšanje biološke raznolikosti u šumskom ekosustavu,

– održavanje i odgovarajuće poboljšanje zaštitnih funkcija u upravljanju šumom (posebno tla i vode),

– održavanje drugih socijalno – ekonomskih funkcija i uvjeta.