Skip links

Održana završna konferencija projekta Ecomanager

Projekt „Ecomanager“ čiji su korisnik Hrvatske šume d.o.o., a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja suradnik na projektu, ostvarenjem zadanih ciljeva uspješno je priveden kraju. U Gospiću je održana završna konferencija projekta na kojoj je sudjelovala stotinjak šumarskih stručnjaka iz cijele Hrvatske, a u sklopu koje su prezentirani ostvareni rezultati projekta Ecomanager.

Hrvatska, kao članica Europske unije, ima odgovornost zaštiti svoje prirodne resurse, uključujući bogatstvo šumskih ekosustava. Hrvatske šume gospodare s više od 2 milijuna ha površine šuma i šumskog zemljišta, a ovim je projektom obuhvaćeno nešto više od pola milijuna hektara, od čega se veliki dio nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000. Očuvanje prirodnih staništa može privući posjetitelje i stvoriti radna mjesta u ruralnim područjima, te osigurati gospodarski razvoj ovih područja, a Hrvatske šume žele biti pokretač tog  procesa. Projekt Ecomanager  prvi je korak ka ovom cilju.“, naglasio je tijekom konferencije Nediljko Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Projekt se u razdoblju od proteklih pet i pol godine provodio na području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja održivog upravljanja bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Vrijednost projekta, koji je sufinanciran je sredstvima Europska Unija iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, iznosi 18.077.085 eura.

Projektno područje Ecomanager-a obuhvatilo je 559.413 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s kojim unutar 167 gospodarskih jedinica upravljaju Hrvatske šume. Od te ukupne površine projektnog područja, 382.536 ha (63,38 %) nalazi se unutar ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajna za ptice (POP).

Od edukacija, terenskog rada, integracije programa do novog priručnika i sveobuhvatnih programa upravljanja ekološkom mrežom

Kroz dvije ključne aktivnosti projekta – jačanje kapaciteta Hrvatskih šuma za planiranje upravljanja ekološkom mrežom i kroz izradu šumskogospodarskih planova, projektom Ecomanager izvršene su dodatne edukacije djelatnika Hrvatskih šuma unutar kojih je educirano preko 350 šumarskih stručnjaka o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže, a izrađen je i priručnik za uključivanje zahtjeva upravljanja područjima ekološke mreže u šumskogospodarske planove. Također, od 167 programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže izrađeno je 166 programa, što predstavlja cca 14,89% ukupnog područja ekološke mreže Natura 2000 u RH.

Šumskogospodarski planovi upravljanja ekološkom mrežom izrađeni u sklopu projekta Ecomanager sadrže sve elemente upravljanja ekološkom mrežom propisane Zakonom o zaštiti okoliša  i na taj način predstavljaju jedinstveni dokumenti prema kojima će se upravljati šumskim dijelom Natura 2000 područja.